Kungliga bibliotekets logotyp

Nyheter Bevaka nyheter med RSS

2017-11-30

Biblioteksbladet uppmärksammar pliktlagstiftningen

Tidningen Biblioteksbladet uppmärksammar i ett reportage situationen på Stockholms universitetsbibliotek och att de önskar upphöra som pliktmottagande bibliotek.

2017-10-31

Dag Hammarskjölds samling blir världsminne

Dag Hammarskjöldsamlingen på Kungliga biblioteket (KB) har upptagits i Unescos förteckning över viktiga dokument och samlingar som ett världsminne. Det är KB som förvaltar ar...

2017-10-26

Lars Ilshammar leder arkivutredningen

Regeringen har vid sitt sammanträde 26 oktober beslutat om kommittédirektiv för utredningen ”Översyn av arkivområdet”. Arbetet kommer att ledas av Lars Ilshammar som till var...

2017-10-24

Biblis nummer 79 ute nu!

Höstnumret av Biblis: Kvartalstidskrift för bokvänner har kommit! Tidskriften ges ut av Kungliga bibliotekets vänförening Biblis.

Sveriges nationalbibliotek