Kungliga bibliotekets logotyp

Nyheter Bevaka nyheter med RSS

2017-08-21

Höstens föreläsningar: revolution, trolleri och litteratur i världsklass

En pionjär som kämpade för både biblioteken och kvinnliga rättigheter, den svenska trollerikonstens resa från gränderna till finrummet – och en än så länge hemlig Nobelprista...

2017-07-12

Biblis nummer 78 ute nu

Sommarnumret av Biblis: Kvartalstidskrift för bokvänner har kommit, ett fullmatat temanummer om boksamlande och boksamlare. Tidskriften utges av Kungliga bibliotekets vänföre...

Kortkataloger
2017-07-06

KB digitaliserar kortkataloger

Kungliga biblioteket (KB) har digitaliserat ytterligare fem av sina gamla kortkataloger. Det innebär att mer av bibliotekets äldre material nu går att söka fram online.

2017-07-04

Ny rapport: Bristande tillgång till forskningsresultat på svenska myndigheter

Närmare hälften (41 procent) av tillfrågade myndigheter anser att de har en bristfällig eller mycket bristfällig tillgång till forskningspublikationer och liknande de behöver...

Kurser och konferenser Bevaka kommande utställningar och evenemang med RSS

Sveriges nationalbibliotek